Εξειδίκευση στην δυναμική υπερηχοκαρδιογραφική μελέτη-stress echo, διοισοφάγειο υπερηχογράφημα

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ, Κ.ΦΡΟΝΤΖΟΥ 7, ΤΚ 45444
ΚΟΝΙΤΣΑ (παράρτημα) - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

Τηλ. 2651020096
κιν. 6944833100
z.christogiannis@yahoo.gr

           

Πλήρης καρδιολογικός έλεγχος στο σπίτι με υπέρηχο καρδιάς, ηλεκτροκαρδιογράφημα, holter ρυθμού, holter πίεσης

 

Σημαντικά κοινωνικά μυνήματα μέσα από όμορφα VIDEOS 

Mitral-Valve Repair versus Replacement for Severe Ischemic Mitral Regurgitation (NEJM)

2013-11-20 12:32

Abstract..

Σχόλιο για την μελέτη: Η μόνη στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο μεθόδων είναι η υποτροπή της ανεπάρκειας της μιτροειδούς βαλβίδας, η οποία είναι σημαντικά μεγαλύτερη στο σκέλος της επιδιόρθωσης MV. Τα τελικά σημεία της μελέτης μπορεί να μη διαφερουν στον χρόνο, αλλά δεδομένου ότι αρκετοί από τους ασθενείς που υπεβλήθησαν σε επιδιόρθωση, εμφάνισαν μέτρια και σοβαρή ανεπάρκεια, αναμένεται να έχουν χειρότερη πρόγνωση στην πενταετία..

Θα ήθελα να δω την εξέλιξη των ασθενών πέρα του έτους στο βάθος των επόμενων χρόνων.