ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ, Κ.ΦΡΟΝΤΖΟΥ 7, ΤΚ 45444
ΚΟΝΙΤΣΑ (παράρτημα) - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

Τηλ / Fax 2651020096
κιν. 6944833100
z.christogiannis@yahoo.gr

           

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

Ενημερωθείτε στο

www.homemedicare.info

Σημαντικά κοινωνικά μυνήματα μέσα από όμορφα VIDEOS 

Mitral-Valve Repair versus Replacement for Severe Ischemic Mitral Regurgitation (NEJM)

2013-11-20 12:32

Abstract..

Σχόλιο για την μελέτη: Η μόνη στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο μεθόδων είναι η υποτροπή της ανεπάρκειας της μιτροειδούς βαλβίδας, η οποία είναι σημαντικά μεγαλύτερη στο σκέλος της επιδιόρθωσης MV. Τα τελικά σημεία της μελέτης μπορεί να μη διαφερουν στον χρόνο, αλλά δεδομένου ότι αρκετοί από τους ασθενείς που υπεβλήθησαν σε επιδιόρθωση, εμφάνισαν μέτρια και σοβαρή ανεπάρκεια, αναμένεται να έχουν χειρότερη πρόγνωση στην πενταετία..

Θα ήθελα να δω την εξέλιξη των ασθενών πέρα του έτους στο βάθος των επόμενων χρόνων.