Εξειδίκευση στην δυναμική υπερηχοκαρδιογραφική μελέτη-stress echo, διοισοφάγειο υπερηχογράφημα

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ, Κ.ΦΡΟΝΤΖΟΥ 7, ΤΚ 45444
ΚΟΝΙΤΣΑ (παράρτημα) - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

Τηλ. 2651020096
κιν. 6944833100
z.christogiannis@yahoo.gr

           

πρωτοτυπη μεθοδος Παρακολούθησης ασθενων μέσω Εφαρμογής τηλεφωνου(Android application) στην covid και μετα covid εποχη 

Ενημερωθείτε στο

www.homemedicare.info

Σημαντικά κοινωνικά μυνήματα μέσα από όμορφα VIDEOS 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

2013-10-16 10:30

2013 CANCER AND CVD.pdf (4194304)
AF ACS 2012.pdf (3449816)
AF AHA 2010.pdf (1579250)
AF AHA 2011.pdf (539271)
AF update 2011 AHA.pdf (1898103)
AHA 2011 Sexual Activity and Cardiovascular Disease.pdf (2263463)
AY guidelines-2008.pdf (415765)
cad risk assesment 2010 AHA. 1.pdf (911331)
cad risk assesment 2010 AHA.pdf (689142)
CAD risk.doc (45056)
Cardiopulmonary Resuscitation-2010.pdf (316010)
Congenital Heart Disease jacc 2008.pdf (1183989)
CPR 2005-2010.pdf (68727)
Criteria for Diagnostic Catheterization JACC 2012.pdf (1526645)
Device-Based Therapy 2012 AHA.pdf (2927084)
DIABETES.pdf (261687)
dyslipidemias ESC 2011.pdf (6182467)
Erectile Dysfunction and Coronary Artery.pdf (81516)
ESC GUDELINES 2010.pdf (6287388)
ESC VALVE 2013.pdf (4065981)
exercise test 2009 AHA.pdf (1441516)
Guidelines and Regulations for Driving in Heart.pdf (533987)
guidelines-afib-FT.pdf (2828886)
guidelines-CVD-prevention-ES.pdf (3943717)
guidelines-diabetes-ES.pdf (1298555)
guidelines-GUCH-FT- ESC 2010.pdf (1641150)
guidelines-revasc-FT.pdf (2892877)
HCM AHA 2011.pdf (2165737)
Hypertension in the Elderly AHA 2011.pdf (2000386)
HYPERTENTION JAMA-2003.pdf (242981)
Oral Antithrombotic Agents for the Prevention of Stroke AHA 2012.pdf (1487369)
PAD AHA 2006.pdf (2313444)
PAD AHA 2011.pdf (548815)
PAD ESC 2011.doc (1467904)
PAD.pdf (839702)
PCI AHA 2011.pdf (1875728)
Perioperative-cardiac 2009.pdf (1614294)
perioperative-cardiac-care ESC 2009.pdf (1614294)
Preoperative evaluation.doc (73728)
Prevention of Rheumatic Fever-2009 AHA.pdf (270190)
pulmonary hypertension 2009 AHA.pdf (1080904)
pulmonary hypertension.pdf (2555334)
STEMI-AHA 2009 update.pdf (653552)
STROKE AHA-2010.pdf (2459687)
STROKE RISK SCORE 20003.pdf (185485)
Thoracic Aortic Disease.pdf (4688287)
UA, NSTEMI AHA 2011.pdf (1252998)
Univ_Def_Myocardial_Infarc ACS 2012.pdf (844426)
Unstable Angina-Non -ST-Elevation Myocardial Infarction 2012 AHA.pdf (4315998)
Unstable Angina-Non -ST-Elevation Myocardial Infarction AHA 2012.pdf (4315923)
Valvular_Heart_Dis ACS 2012.pdf (3455978)
β-blockers.pdf (111922)
ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ.doc (108544)